Статті на: Склад

Переоцінка запасів

Переоцінка товарних запасів - це зміна їх вартості або в бік збільшення (дооцінка), або в бік зменшення (уцінка).


У Dilovod товарно-матеріальні цінності обліковується за їх собівартістю (вартість придбання, виготовлення, оприбуткування тощо).

Методи розрахунку собівартості запасів

Переоцінка запасів може здійснюватися з різних причин, наприклад: товари широкого вжитку, які залежались, товари і продукція, які частково втратили свою первісну якість;
змінився рівень цін на внутрішньому ринку на аналогічні запаси іноземного виробництва, коливання курсу валют тощо.

Сума уцінки, тобто зменшення собівартості ТМЦ, відображається у складі витрат звітного періоду.

Сума дооцінки (збільшення собівартості ТМЦ), відноситься на доходи звітного періоду.

Щоб провести переоцінку запасів, перейдіть до меню:
Продажі ► Зміна цін ► Створити


Оберіть режим документа Переоцінка запасів:Скористайтеся автозаповненням документа, щоб отримати перелік товарних запасів, наявних на складі:Щоб переоцінити окремі товари, додайте їх за допомогою відповідної команди на панелі інструментів:У колонці Нова облікова ціна вкажіть нову собівартість товару за 1 од.У результаті внесених даних, отримаємо результат переоцінки у відповідній колонці:

від'ємне значення означає, що відбулася уцінка вартості товару, тому сума переоцінки буде списана на витрати

позитивне значення означає дооцінку вартості товару, і буде віднесена на доходиЗбережіть документ.

На прикладі одного із переоцінених товарів видно як змінилася його складська собівартість:

Рух по товару переоціненого товару на складі

Оновлено: 10/11/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!