Статті на: Майно

Модернізація основного засобу

Модернізація - це господарська операція, яка спрямована на поліпшення об'єкта (дообладнання, реконструкція, поліпшення тощо).


Витрати на модернізацію ОЗ фіксується у розрізі інвестицій на субрахунках:
1522 Виготовлення і модернізація основних засобів
1532 Виготовлення та модернізація інших необоротних матеріальних активів

Реєстрація витрат здійснюється документом Надходження товарів і послуг.

Придбання запчастин для модернізації основного засобу

Якщо на час модернізації припиняється нарахування амортизації основного засобу, створіть документ Зміна параметру обліку, та встановіть Метод нарахування амортизації - Не нараховувати:Факт проведення модернізації основних засобів відображається документом Модернізація.оберіть необоротний актив, який модернізується

оберіть рахунок обліку капітальних інвестицій, та саму інвестицію, на якому накопичена сума витрат по модернізації

у табличній частині документа зазначаються матеріали та запчастини, які були використані для проведення модернізації основного засобу. Для автоматичного заповнення натисніть команду Заповнити.збережіть документ.

Якщо в результаті модернізації змінені параметри обліку основного засобу, наприклад, збільшений термін експлуатації основного засобу, необхідно зафіксувати ці зміни у документі Зміна параметру обліку, в т.ч. активувати нарахування зносу.

Оновлено: 11/11/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!