Статті на: Майно

Налаштування обліку майна

Майно - це матеріальні та нематеріальні активи (основні засоби, права інтелектуальної власності, комп'ютерні програми, ліцензії, малоцінні-швидкозношувані предмети), які утримує підприємство на балансі з метою використання їх у процесі своєї діяльності.


Облік майна дозволяє:

реєструвати операції з придбання, створення, виготовлення, капітального будівництва основних засобів та нематеріальних активів
вести облік витрат пов'язаних з їх надходженням (витрати на доставку, монтаж тощо)
вести облік витрат на модернізацію та капітальний ремонт
нараховувати амортизацію необоротних активів
вести облік вибуття основних засобів
здійснювати облік малоцінних-шкидкозношуваних предметів (придбання, списання, передача в експлуатацію тощо).

Щоб активувати облік майна у базі Dilovod перейдіть до Налаштувань обліку:
Майно ► Облік основних засобів та малоцінки
Збережіть налаштування, та оновіть сторінку.

Оновлено: 14/11/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!