Статті на: Доходи та витрати

Розрахунок фінансових результатів

Після завершення періоду (зазвичай місяця, кварталу, року) виникає необхідність визначення фінансового результату діяльності (різниці між доходами та витратами). Розрахований фінансовий результат є чистим прибутком, який може бути розподілений між власниками.


Період, за який розраховується фінансовий результат, визначається від початку діяльності (якщо документ створюється вперше), або від дати останнього проведеного розрахунку фінансового результату, до дати документа.

Щоб провести розрахунок фінансового результату перейдіть у меню:
Результати ► Розрахунок фінансових результатів ► Створити


Заповнення документаЗазначте дату на яку має бути розподілений фін.результат. Всі суми доходів і витрат, які до цього періоду не були списані - будуть враховані на вказану дату.
Номер документа буде присвоєно автоматично при збереженні.
Вкажіть підприємця/компанію, по якій потрібно провести розрахунок фінансового результату
Фінансові результати можуть бути деталізовані за: підрозділами, покупцями, угодами, місцями зберігання, менеджерами.
Для автоматичного заповнення усіх розділів документа виконайте команду Заповнити.ДоходиТаблична частина містить зведені дані про суми доходів, які будуть враховані під час розрахунку фінансового результату на дату документа.

Приклад табличної частини "Доходи"

ВитратиТаблична частина містить зведені дані про суми витрат, які будуть враховані при розрахунку фінансового результату на дату документа.

Приклад табличної частини "Витрати"

РезультатиМістить результати на підставі зведених даних про суми доходів та витрат.

Списання фінансового результату відбувається в залежності від того, який план рахунків обрано у базі даних.

При спрощеному плані рахунків, фін.результат відноситься на розрахунки з власниками.

Приклад розподілу фін.результату - нарахування дивідендів власнику

Якщо списання фінансового результату та нарахування дивідендів проводити не потрібно - видаліть цей рядок у таблиці.

Якщо використовується повний план рахунків, отриманий фін.результат списується на Нерозподілений прибуток або Непрокритий збиток (в залежності від знака суми).

Приклад розподілу фін. результата (повний план рахунків)

Перевірка правильності розрахунку фінансових результатівЩоб перевірити чи коректно проведений розрахунок фінансових результатів:

Сформуйте Баланс за період, у якому було виконано розрахунок.

Переконайтеся, що баланс на кінець у розділах Доходи та Витрати закритий на Фінансові результати, тобто дорівнює нулю.

Фінансовий результат (не списаний)

Якщо в Розрахунку фінансових результатів було заповнено табличну частину документа Результати (сума була віднесена на розрахунки з власниками), то баланс на кінець у розділі Фінансові результати також має бути закритий на Розрахунки з власниками, тобто дорівнювати нулю

Фінансовий результат розподілений як нараховані дивіденди

Оновлено: 23/08/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!