Статті на: Доходи та витрати

Визнання доходів і витрат

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування: в тому ж періоді, в якому вони виникають, за правилом першої події – незалежно від фактичного надходження/списання грошей. У свою чергу інколи для визнання витрат діяльності може бути застосований касовий метод, за яким витрати визначаються в момент списання грошових коштів.


Доходи


Це кошти чи матеріальні цінності, отримані внаслідок господарської діяльності за певний період.

Надходження грошей, як правило, не є доходом. Наприклад, отримана передоплата чи оплата за раніше отриманий товар чи послуги, отримання кредиту чи повернення виданої позики не вважається доходом.

При продажу товарів та послуг з передоплатою або з відстрочкою платежу, доходи визнаються у момент реєстрації документа Відвантаження (надання послуг).

При роздрібному продажу відвантаження та оплата відбуваються одночасно, тому нарахування доходу так само проводиться у момент продажу.

Витрати


Це вартість ресурсів, використаних у процесі господарської діяльності за певний період.

Витрата грошей не завжди є витратами. Наприклад, здавання виручки до банку, погашення кредиту чи видача позики не є витратами.

Оплата постачальнику товар не є витратою. Вартість товару визнається витратами, тільки в момент його продажу у вигляді собівартості реалізованого товару.

З іншого боку, оплата постачальнику товарів придбаних на власні потреби (не для продажу) або оплата за послуги при спрощеній схемі обліку (без відображення взаєморозрахунків із постачальником) може бути одразу віднесена до витрат . Наприклад, послуги із заправки картриджа лазерного принтера, який використовується у господарській діяльності, відносяться на витрати.

Оплата податків із заробітної плати та виплата заробітної плати може відноситися до витрат лише у разі якщо облік заробітної плати не ведеться, а реєструється лише виплата. У разі ж ведення обліку заробітної плати, віднесення на витрати відбувається у момент нарахування, тобто проведення розрахунку заробітної плати, а виплату відносять на розрахунки із заробітної плати.

Дохід і витрати можуть бути отримані не тільки у грошовій, а й у матеріальній чи нематеріальній формі. Наприклад, курсові різниці, надлишки або недостачі.

Оновлено: 23/08/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!