Статті на: Майно

Капітальний ремонт основного засобу

Капітальний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників будинку чи обладнання, із заміною або відновленням конструкцій або запчастин, у зв'язку з їх фізичною зношеністю, руйнуванням тощо.


Витрати на капітальний ремонт ОЗ фіксується у розрізі інвестицій на субрахунках:
1522 Виготовлення і модернізація основних засобів
1532 Виготовлення та модернізація інших необоротних матеріальних активів

Реєстрація витрат здійснюється документом Надходження товарів і послуг.

Придбання запчастин для модернізації основного засобу

Якщо на час капітального ремонту припиняється нарахування амортизації основного засобу, створіть документ Зміна параметру обліку, та встановіть Метод нарахування амортизації - Не нараховувати:Факт проведення модернізації основних засобів відображається документом Капітальний ремонт (Майно ► Операції з необоротними активами):оберіть необоротний актив, який ремонтується

оберіть рахунок обліку капітальних інвестицій, та саму інвестицію, на якому накопичена сума витрат по капітальному ремонту

у табличній частині документа зазначаються матеріали та запчастини, які були використані для проведення капітального ремонту основного засобу. Для автоматичного заповнення натисніть команду Заповнити.збережіть документ.

Якщо в результаті капітального ремонту змінені параметри обліку основного засобу, необхідно зафіксувати ці зміни у документі Зміна параметру обліку, в т.ч. активувати нарахування зносу.

Оновлено: 11/11/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!